Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiskaul. Grunwaldzka 53

50-357 Wrocław
tel./fax 71 320 5604
 

e-mail:
Strona WWW: http://www.org.up.wroc.pl/igosr/

Dyrektor

prof. dr hab. Jerzy Weber

tel. 71 320 5631, e-mail:

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr inż. Elżbieta Jamroz

tel. 71 320 5632

e-mail:  

Sekretariat

mgr inż. Beata Chodor

tel./fax 71 320 5604, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. Stanisława Strączyńska   71 320 5635  
prof. dr hab. inż. Anna Karczewska   71 320 5639  
prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz   71 320 5603   jaroslaw.kaszubkiewicz@up.wroc.pl
prof. dr hab. inż. Cezary Kabała   71 320 1943  
dr hab. inż. Adam Bogacz, prof. nadzw.   71 320 5626  
dr inż. Bernard Gałka   71 320 5627  
dr inż. Dorota Kawałko   71 320 5625  
dr inż. Przemysław Woźniczka   71 320 5625  
dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek   71 320 5630  
dr Irmina Ćwieląg-Piasecka   71 320 5630  
dr Magdalena Dębicka   71 320 5641  
dr inż. Andrzej Kocowicz   71 320 5640  
dr inż. Zbigniew Perlak   71 320 5640  
dr Rafał Tyszka   71 320 5627  
dr inż. Katarzyna Szopka   71 320 5637  
dr inż. Paweł Jezierski   71 320 5637  
dr inż. Jakub Bekier   71 320 1902  
dr inż. Elżbieta Jamroz   71 320 5632  
dr inż. Beata Łabaz   71 320 1902  
dr inż. Jarosław Waroszewski

71 320 5637

 
mgr Jarosław Szadorski   71 320 5630  
mgr inż. Grażyna Jasińska   71 320 5629  
Elżbieta Owczarska    71 320 5625  
Barbara Kierod   71 320 5638  

 

Doktoranci

mgr inż. Marta Gwiżdż   71 320 5627  
mgr inż. Tomasz Bińczycki   71 320 5627  
mgr inż. Leszek Gersztyn   71 320 1940  
mgr inż. Bartłomiej Glina   71 320 5626  
mgr inż. Ewa Pora   71 320 5625  
mgr inż. Oskar Bojko

71 320 1940

 
mgr inż. Mateusz Cuske

71 320 5625

 

 

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Tadeusz Chodak   71 320 5613  
prof. dr hab. Jerzy Drozd   71 320 5601  
prof. dr hab. Leszek Szerszeń   71 320 5602    
prof. dr hab. Stanisława Licznar   71 320 5636  
prof. dr hab. Michał Licznar   71 320 5636   

Struktura organizacyjna

  • Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb
  • Zakład Geologii i Gleb Górskich
  • Zakład Ochrony Środowiska
  •  Zakład Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej

 

Centrum Analiz Jakości

 


Tematyka badań

  • Procesy glebotwórcze i glebowe w zróżnicowanych warunkach geoekologicznych,
  • Transformacje glebowej materii organicznej i jej rola w środowisku (z uwzględnieniem ekologicznych aspektów kompostowania odpadów i ich wykorzystania w rolnictwie oraz ochronie środowiska),
  • Procesy wietrzenia skał i ich wpływ na minerały ilaste oraz właściwości gleby,
  • Właściwości wodne gleb,
  • Procesy zachodzące w środowisku glebowym zmienianym pod wpływem przemysłu i innych czynników antropogenicznych,

 

UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Biuletyn Informacji PublicznejZarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich