Rzeczpospolita Polska

Instytut Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska

ul. Grunwaldzka 53
50-357 Wrocław
tel./fax 71 320 5604
e-mail:
strona domowa

Dyrektor

prof. dr hab. Jerzy Weber
tel. 71 320 5631, e-mail:

Zastępca dyrektora ds. dydaktycznych

dr hab. inż. Elżbieta Jamroz
tel. 71 320 5632, e-mail:

Sekretariat

mgr inż. Beata Chodor
tel./fax 71 320 5604, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. Stanisława Strączyńska 71 320 5635
prof. dr hab. inż. Anna Karczewska 71 320 5639
prof. dr hab. inż. Jarosław Kaszubkiewicz 71 320 5603 jaroslaw.kaszubkiewicz@up.wroc.pl
prof. dr hab. inż. Cezary Kabała 71 320 1943
dr hab. inż. Adam Bogacz, prof. nadzw. 71 320 5626
dr inż. Bernard Gałka 71 320 5627
dr inż. Dorota Kawałko 71 320 5625
dr inż. Przemysław Woźniczka 71 320 5625
dr inż. Agnieszka Medyńska-Juraszek 71 320 5630
dr Irmina Ćwieląg-Piasecka 71 320 5630
dr Magdalena Dębicka 71 320 5641
dr inż. Andrzej Kocowicz 71 320 5640
dr inż. Zbigniew Perlak 71 320 5640
dr Rafał Tyszka 71 320 5627
dr inż. Katarzyna Szopka 71 320 5637
dr inż. Paweł Jezierski 71 320 5637
dr inż. Jakub Bekier 71 320 1902
dr inż. Beata Łabaz 71 320 1902
dr inż. Jarosław Waroszewski 71 320 5637
mgr Jarosław Szadorski 71 320 5630
mgr inż. Grażyna Jasińska 71 320 5629  
Elżbieta Owczarska  71 320 5625  
Barbara Kierod 71 320 5638  
     

Doktoranci

   
mgr inż. Marta Gwiżdż 71 320 5627
mgr inż. Tomasz Bińczycki 71 320 5627
mgr inż. Leszek Gersztyn 71 320 1940
mgr inż. Bartłomiej Glina 71 320 5626
mgr inż. Ewa Pora 71 320 5625
mgr inż. Oskar Bojko 71 320 1940
mgr inż. Mateusz Cuske 71 320 5625
     

Profesorowie emerytowani

   
prof. dr hab. Tadeusz Chodak 71 320 5613
prof. dr hab. Jerzy Drozd 71 320 5601
prof. dr hab. Leszek Szerszeń 71 320 5602  
prof. dr hab. Stanisława Licznar 71 320 5636  
prof. dr hab. Michał Licznar 71 320 5636

Struktura organizacyjna

  • Zakład Fizyki i Gospodarki Wodnej Gleb
  • Zakład Geologii i Gleb Górskich
  • Zakład Ochrony Środowiska
  • Zakład Waloryzacji Gleb i Badań Materii Organicznej
  • Centrum Analiz Jakości Środowiska