Rzeczpospolita Polska

Instytut Budownictwa

pl. Grunwaldzki 24
50-363 Wrocław
tel. 71 320 5526
tel./fax: 71 320 5584
e-mail:

p.o. dyrektora

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
tel. 71 320 5582, e-mail: jerzy.sobota@up.wroc.pl

Zastępca dyrektora

prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
tel. 71 320 5524, e-mail:

Sekretariat

inż. Renata Nogaj
tel. 71 320 5526, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. inż. Jan Kempiński 71 320 5503
prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak 71 320 5528
prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński 71 320 5514
prof. dr hab. Paweł Śniady 71 320 5506
prof. dr hab. Kazimierz Rykaluk 71 320 5517
dr hab. Krzysztof Parylak 71 320 5542
dr inż. Adam Balawejder 71 320 5578
dr inż. Czesław Banaś 71 320 5529
dr inż. Włodzimierz Białas 71 320 5218
dr inż. Jarosław Dąbrowski 71 320 5525
dr inż. Andrzej Duber 71 320 5578
dr inż. Wojciech Kilian 71 320 1942
dr inż. Hanna Marszałek 71 320 5523
dr inż. Edmund Mulica 71 320 5525
dr inż. Radosław Tatko 71 320 5529
dr inż. Wacław Zakrzewski 71 320 5504
dr inż. Maciej Orzechowski 71 320 5527
dr inż. Robert Świerzko 71 320 1942
dr inż. Piotr Chyliński 71 320 5517
dr inż. Grzegorz Antoniszyn 71 320 5523
dr inż. Zofia Zięba 71 320 5543
dr inż. Kamil Pawłowski 71 320 5523
mgr inż. Rafał Idzikowski 71 320 5521
mgr inż. Daniel Kałuziński 71 320 5521
mgr inż. Michał Zieliński 71 320 5527
mgr inż. Agata Włóka 71 320 5527
mgr Robert Selmaj 71 320 5500
mgr inż. Kinga Witek 71 320 5543
mgr inż. Filip Zakęś 71 320 5506
Paweł Matyja 71 320 5527
Jan Dębicki 71 320 5557
     

Doktoranci

   
mgr inż. Maria Ostrowska-Dudys    

 

Struktura organizacyjna

  • Zakład Budownictwa Ogólnego
  • Zakład i Konstrukcji Budowlanych
  • Zakład Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
  • Zakład Geotechniki
  • Laboratorium Technologii Betonów i Wytrzymałości Materiałów
  • Laboratorium Materiałów Budowlanych
  • Stacja Energii Odnawialnej Kamieniec