Instytut Budownictwapl. Grunwaldzki 24

50‑363 Wrocław
tel. 71 320 5526
tel./fax: 71 320 5584
e-mail:

 

p.o.  Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jerzy Sobota
tel. 71 320 5582, e-mail: jerzy.sobota@up.wroc.pl

Zastępca dyrektora

prof. dr hab. inż. Edward Hutnik
tel. 71 320 5524, e-mail:

Sekretariat

Barbara Zwierz
tel. 71 320 5526
e-mail: barbara.zwierz@up.wroc.pl


inż. Renata Nogaj
tel. 71 320 5526
e-mail:  Pracownicy

prof. dr hab. inż. Jan Kempiński 71 320 5503
prof. dr hab. inż. Sylwester Kobielak 71 320 5528
prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński 71 320 5514
prof. dr hab. Paweł Śniady
71 320 5506
 
prof. dr hab. Kazimierz Rykaluk
71 320 5517
 
dr hab. Krzysztof Parylak
71 320 5542
 
dr inż. Adam Balawejder 71 320 5578
dr inż. Czesław Banaś 71 320 5529
dr inż. Włodzimierz Białas 71 320 5218
dr inż. Jarosław Dąbrowski 71 320 5529
dr inż. Andrzej Duber 71 320 5578
dr inż. Wojciech Kilian 71 320 1942
dr inż. Hanna Marszałek 71 320 5523
dr inż. Edmund Mulica 71 320 5525
dr inż. Radosław Tatko 71 320 5529
dr inż. Wacław Zakrzewski 71 320 5504
dr inż. Maciej Orzechowski 71 320 5527
dr inż. Robert Świerzko 71 320 1942
dr inż. Piotr Chyliński
71 320 5517
 
dr inż. Grzegorz Antoniszyn
71 320 5523
 
dr inż. Zofia Zięba 71 320 5544
 
dr inż. Kamil Pawłowski
71 320 5523
 
mgr inż. Rafał Idzikowski 71 320 5521
mgr inż. Daniel Kałuziński 71 320 5521
mgr inż. Michał Zieliński 71 320 5527
mgr inż. Małgorzata Maćkowiak 71 320 5521
mgr inż. Agata Włóka 71 320 5527
mgr Robert Selmaj 71 320 5500
mgr inż. Alicja Bułdys
71 320 5543

mgr inż. Kinga Witek
71 320 5543
 
mgr inż. Filip Zakęś
71 320 5506
 
mgr inż. Edmund Sołecki
71 320 1949

Jan Dębicki 71 320 5557

Doktoranci

   
mgr inż. Maria Ostrowska-Dudys    

 

Struktura organizacyjna

 • Zakład Budownictwa Ogólnego
 • Zakład i Konstrukcji Budowlanych
 • Zakład Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów
 • Zakład Geotechniki
 • Laboratorium Technologii Betonów i Wytrzymałości Materiałów
 • Laboratorium Materiałów Budowlanych
 • Stacja Energii Odnawialnej Kamieniec

 

Tematyka badawcza

 • Badania betonowych silosów na materiały sypkie.
 • Badania betonowych ustrojów nośnych budynków wysokich.
 • Badania osłon balistycznych i elementów konstrukcji budownictwa ochronnego.
 • Badania właściwości reologicznych zaczynów.
 • Badania wytrzymałości i nośności elementów budowlanych.
 • Betonowe budownictwo ochronne.
 • Budownictwo energooszczędne.
 • Budownictwo pasywne.
 • Budownictwo wodno–melioracyjne.
 • Fizyka budowli.
 • Hydrauliczne badania modelowe.
 • Hydraulika budowli wodnych.
 • Infrastruktura transportu drogowego i szynowego.
 • Konstrukcje o dużych rozpiętościach.
 • Modelowanie funkcjonowania nawierzchni i podłoża dróg samochodowych oraz szynowych i komunikacyjnych budowli ziemnych.
 • Odnawialne źródła energii.
 • Projektowanie konstrukcji odpornych na działanie obciążeń wyjątkowych.
 • Racjonalizacja budownictwa inwentarskiego.
 • Racjonalne kształtowanie stalowych i betonowych konstrukcji mostowych.
 • Stateczność i nośność konstrukcji powłokowych.
 • Technologie betonów zwykłych, hydrotechnicznych, wodoszczelnych i specjalnych.
 • Teoria projektowania konstrukcji budowlanych.
 • Trwałość budowli betonowych, stalowych, drewnianych.
 • Utylizacja płyt azbestowo-cementowych.
 • Wykorzystanie materiałów odpadowych w technologii betonu.
 • Wytrzymałość zmęczeniowa starych stalowych mostów kolejowych.

 

UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Biuletyn Informacji PublicznejZarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich