Rzeczpospolita Polska

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

ul. J. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław
tel. 71 320 5829
fax 71 320 5845
e-mail:

Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.
tel. 71 320 5835, -5834, e-mail: andrzej.wiliczkiewicz@up.wroc.pl

Sekretariat

mgr Małgorzata Pora
tel. 71 320 5829, e-mail: zywienie.zwierzat@up.wroc.pl


Pracownicy

prof. dr hab. Bogusław Fuchs   71 320 5836  
prof. dr hab. inż. Janusz Orda, prof. nadzw.   71 320 5837  
dr hab. inż. Rafał Bodarski   71 320 5838  
dr inż. Maja Słupczyńska   71 320 5839  
dr inż. Anna Szuba-Trznadel   71 320 5832  
dr hab. inż. Barbara Król   71 320 5830  
dr Tomasz Hikawczuk   71 320 5832  
dr Kamil Sierżant   71 320 5844  
mgr inż. Anna Deptuszewska   71 320 5840  
mgr inż. Sylwia Sobolewska      
mgr inż. Monika Stadnicka   71 320 5840  
Małgorzata Zielińska   71 320 5841  
Anna Słowińska   71 320 5840  
         

Doktoranci

  71 320 5844    
         

Profesorowie emerytowani

       
prof. dr hab. Dorota Jamroz   71 320 5828  
prof. dr hab. Stefania Kinal   71 320 5833  
prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki   71 320 5831  

 

Struktura organizacyjna

  • Pracownia oznaczeń mineralnych
  • Pracownia chromatografii gazowej
  • Pracownia chromatografii aminokwasów
  • Pracownia oznaczeń podstawowych w paszach i materiale biologicznym