Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


ul. J. Chełmońskiego 38C, 51-630 Wrocław

tel. 71 320 5829
fax 71 320 5845
e-mail:

Kierownik

dr hab. inż. Andrzej Wiliczkiewicz, prof. nadzw.

tel. 71 320 5835, e-mail: andrzej.wiliczkiewicz@up.wroc.pl 

Sekretariat

mgr Małgorzata Pora

tel. 71 320 5829, e-mail: zywienie.zwierzat@up.wroc.pl 


Pracownicy

prof. dr hab. Stefania Kinal
71 320 5834
 
prof. dr hab. Bogusław Fuchs   71 320 5836  
prof. dr hab. Stanisław Krzywiecki   71 320 5831  
dr hab. inż. Janusz Orda, prof. nadzw.
  71 320 5837  
dr inż. Rafał Bodarski   71 320 5838  
dr inż. Maja Słupczyńska   71 3205-838  
dr inż. Anna Szuba-Trznadel   71 320 5838
 
dr hab. inż. Barbara Król

71 320 5830

 
dr Tomasz Hikawczuk

71 320 5839

 
dr Kamil Sierżant

71 320 5844

 
mgr inż. Anna Deptuszewska   71 320 5840  
mgr inż. Monika Stadnicka   71 320 5840  
Małgorzata Zielińska   71 320 5841  
Anna Słowińska

71 320 5840
 

Doktoranci


71 320 5844Profesorowie emerytowani
prof. dr hab. Dorota Jamroz

71 320 5828
 

 

Laboratorium:

 • Pracownia oznaczeń mineralnych
 • Pracownia chromatografii gazowej
 • Pracownia chromatografii aminokwasów
 • Pracownia oznaczeń podstawowych w paszach i materiale biologicznym

 

Tematyka badań

 • Fizjologiczne i zdrowotne problemy obniżania poziomu białka (przy precyzyjnym bilansowaniu aminokwasów i tworzenia wzorca białka idealnego), i fosforu, i zmniejszenia emisji tych pierwiastków do środowiska w żywieniu trzody chlewnej i drobiu;
 • Żywienie cieląt i krów mlecznych wg systemu INRA;
 • Fizjologiczne i biochemiczne uwarunkowania wykorzystania składników pokarmowych pasz w przewodzie pokarmowym przeżuwaczy;
 • Mechanizmy działania substancji biologicznie czynnych w żywieniu trzody chlewnej, drobiu i cieląt;
 • Studia nad fizjologią trawienia i fermentacji substancji strukturalnych u drobiu;
 • Podstawy żywienia różnych gatunków drobiu;
 • Produkty uboczne przerobu rzepaku pochodzące z nowych technologii;
 • Systemy żywienia bydła i owiec w różnych rejonach Dolnego Śląska;
 • Plonowanie oraz ocena wartości pokarmowej roślin pastewnych;
 • Wykorzystanie składników mineralnych przez zwierzęta gospodarskie – głównie bydło mleczne i drób;
 • Żywienie cieląt;
 • Nowe systemy wartościowania białka w żywieniu bydła;
 • Poprawa wykorzystania pasz węglowodanowych u drobiu;
 • Antyoksydacyjne i immunostymulujące funkcje dodatków substancji czynnych i ziół dla świń i drobiu;
 • Doskonalenie metod konserwacji pasz zielonych.

 

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na trzech wydziałach uczelni (Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt; Medycyny Weterynaryjnej; Przyrodniczo-Technologicznym) z następujących dyscyplin:

 • podstawy żywienia ogólnego;
 • podstawy szczegółowego żywienia zwierząt,
 • metodyka badań na zwierzętach,
 • produkcja pasz przemysłowych i premiksów (specjalność, 6 przedmiotów),
 • produkcja i konserwowanie pasz,
 • żywienie człowieka,
 • żywienie ryb,
 • fizjologia żywienia zwierząt,
 • ekologiczne systemy żywienia zwierząt.

 

Przy katedrze prowadzone są:

 • Studia podyplomowe w zakresie: produkcji pasz przemysłowych i premiksów oraz doradztwa żywieniowego
UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Biuletyn Informacji PublicznejZarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich