Rzeczpospolita Polska

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Pl. Grunwaldzki 47
50-366 Wrocław
tel./fax: 71 320 5360

Kierownik

prof. dr hab. Urszula Pasławska
tel. 71 320 5367, e-mail: urszula.paslawska@up.wroc.pl

Sekretariat

Bożena Szczepańska
tel. 71 320 5365, e-mail:


Pracownicy

prof. dr hab. Józef Nicpoń 71 320 5360
prof. dr hab. Zenon Sołtysiak 71 320 5419
dr hab. Jarosław Popiel, prof. nadzw. 71 320 5382
dr hab. Artur Niedźwiedź 71 320 5363
dr hab. Agnieszka Noszczyk-Nowak, prof. nadzw. 71 320 1009
dr Agnieszka Sikorska-Kopyłowicz 71 320 5361
dr Agnieszka Kurosad 71 320 5377
dr hab. Piotr Sławuta 71 320 5362
dr hab. Krzysztof Kubiak 71 320 5388
dr Hieronim Borowicz 71 320 5363
dr Marcin Jankowski 71 320 5380
dr Jolanta Spużak 71 320 5381
dr Paweł Jonkisz 71 320 5364
dr Marcin Wrzosek 71 320 5363
dr Grzegorz Sapikowski 71 320 5376
dr Kamila Glińska-Suchocka 71 320 5368
dr Janusz Rydlewski 71 320 5373
dr Ryszard Mordak 71 320 5373
dr Jarosław Pacoń 71 320 5178
dr hab. Jolanta Piekarska 71 320 5420
dr Andrzej Połozowski 71 320 5261
dr Iwona Poświatowska-Kaszczyszyn 71 320 1021
dr Julia Kotońska-Feiga 71 320 5245
dr Alicja Tomaszek 71 320 5370
mgr Michał Gorczykowski 71 320 5245
mgr Maria Skonieczna 71 320 5369
mgr inż. Ewa Palczyńska 71 320 5370
mgr Justyna Stępień 71 320 5370
mgr inż. Ewa Kumiega 71 320 5370
mgr inż. Jolanta Nawój 71 320 5365
lek.wet. Adrian Janiszewski 71 320 1011
inż. Monika Bretsznajder 71 320 5371
lek. wet. Agnieszka Cekiera 71 320 5371
lek.wet. Maciej Grzegory 71 320 5371
lek.wet. Estera Zawłocka-Hutny 71 320 1021
dr Alicja Cepiel 71 320 1011
mgr inż. Iwona Trybuchowska-Leki 71 320 1078, -1080
mgr inż. Katarzyna Polak 71 320 5375  
Mariusz Kępa 71 320 5379  
Karolina Wojtaniewska 71 320 5391  
Joanna Kmiecik 71 320 5371
Czesław Przech
 

Struktura organizacyjna

 • Zakład Diagnostyki Klinicznej i Laboratoryjnej
 • Zakład Parazytologii
 • Przychodnia Weterynaryjna (Ambulatorium)
 • Poliklinika
 • Pracownia Dermatologii i Endokrynologii
 • Pracownia Dietetyki i Higieny Pasz
 • Pracownia Gastroenterologii i Endoskopii
 • Pracownia Kardiologii
 • Pracownia Nefrologii
 • Pracownia Neurologii
 • Pracownia Onkologii
 • Pracownia Rehabilitacji
 • Pracownia Stomatologii
 • Pracownia USG
 • Laboratorium Analityczne
 • Weterynaryjne Laboratorium Diagnostyczne „Uni-Lab”
 • Centrum Diagnostyki Eksperymentalnej i Innowacyjnych Technologii Biomedycznych