Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych


Centrum Dydaktyczno-Naukowe
pl. Grunwaldzki 24a, IV p. p.434
50-363 Wrocław

tel. 71 320 1785
fax 71 320 1786
e-mail:

Strona WWW Instytutu

Dyrektor

       
prof. dr hab. Barbara Kutkowska   71 320 1783  

Zastępca dyrektora ds. dydaktyki

       
dr hab. Maria Golinowska, prof. nadzw.   71 320 1781  

Sekretariat

       
mgr inż. Ewa Palczyńska   71 320 1785  

Biblioteka

       
Wiesława Bartkowiak   71 320 1812  

 


Pracownicy

prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus   71 320 1788  
prof. dr hab. Franciszek Kapusta   71 320 1778  
dr hab. Helena Jasiulewicz, prof. nadzw.   71 320 1582  
prof. dr hab. Marek Prymon   71 320 1801  
prof. dr hab. Andrzej Matysiak   71 320 1790    
dr inż. Henryk Łabędzki   71 320 1776  
dr Krzysztof Prymon   71 320 1770  
dr inż. Izabela Kurtyka-Marcak   71 320 1768  
dr inż. Irena Kropsz-Wydra   71 320 1768  
dr inż. Andrzej Dyszewski   71 320 1794  
dr inż. Tomasz Berbeka   71 320 1776  
dr inż. Julian Kalinowski   71 320 1840  
dr inż. Tomasz Szuk   71 320 1765  
dr Mirosław Struś   71 320 1770  
dr Ewa Pustelnik   71 320 5235, -5177  
dr Grzegorz Walerysiak   71 320 1773  
dr Michał Lubicz-Miszewski   71 320 5235, -5177  
dr inż. Hanna Adamska   71 320 1780  
dr inż. Lech Paczkowski   71 320 1780  
dr Anna Kapała   71 320 1801  
dr Marek Nowak   71 320 1798  
dr inż. Stanisław Minta   71 320 1798  
dr Kamila Kwaśnicka   71 320 1801  
dr inż. Jan Spiak   71 320 1778  
dr inż. Marek Stachowiak   71 320 1765  
dr inż. Danuta Gonet   71 320 1797  
dr Magdalena Raftowicz-Filipkiewicz   71 320 1773  
dr inż. Krzysztof Rutkiewicz   71 320 1795  
dr Eugeniusz Sadziński   71 320 5199, -5177  
dr inż. Justyna Janowska-Biernat   71 320 1797  
dr Agnieszka Piasecka   71 320 5186  
mgr inż. Tomasz Pilawka   71 320 1768  
mgr inż. Moriba Balamou   71 320 1761  
mgr inż. Michał Kruszyński   71 320 1791  
mgr inż. Irena Burak   71 320 1761  
mgr inż. Kamil Jodź   71 320 1582  
mgr inż. Agnieszka Mruklik   71 320 1582  
mgr inż. Ireneusz Ratuszniak   71 320 1770  
mgr Mateusz Klimowicz   71 320 1801  
inż. Dorota Kowalik   71 320 1762  
Krystyna Kujawa   71 320 5291  
Mieczysława Kurek   71 320 1791  
         

Profesorowie emerytowani

prof. dr hab. Teodor Nietupski

prof. dr hab. Danuta Mierzwa

 

Struktura organizacyjna

 • Zakład Polityki Regionalnej i Agrobiznesu
 • Zakład Ekonomiki Rolnictwa, Ochrony Roślin i Środowiska
 • Zakład Polityki Gospodarczej i Prawa
 • Zakład Ekonomii i Nauk o Przedsiębiorstwie
 • Zakład Nauk Humanistycznych

 


Tematyka badań

 • Zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
 • Ekonomiczne aspekty ochrony roślin i środowiska rolniczego.
 • Przekształcenia strukturalne i własnościowe w rolnictwie.
 • Procesy restrukturyzacji w gospodarce żywnościowej.
 • Analiza oddziaływań instrumentów WPR oraz polityki strukturalnej UE na rolnictwo i obszary wiejskie.
 • Spółdzielczość wiejska po integracji z UE.
 • Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.
 • Rozwój turystyki wiejskiej.
 • Oddziaływania służb doradczych na przemiany w rolnictwie.
 • Emigracja zarobkowa do Czech i Słowacji, socjologia.
 • Organizacje polonijne w Mołdawii,socjologia.
 • Psychologia i etyka biznesu.
 • Filozofia polska XX wieku.

 

UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Biuletyn Informacji PublicznejZarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich