O uczelni

 

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25
tel. centrali  71 320 5020
fax:  Kancelaria Rektora – 71 320 5404
Kancelaria Ogólna – 71 328 3576

Nr konta: PKO BP SA Wrocław 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045 
IBAN: PL62102052420000210200292045
PIC: 997437809

 


 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest spadkobiercą intelektualnego i naukowego dorobku uczelni lwowskich i ich tradycji. Jako samodzielna uczelnia funkcjonuje od 1951 roku. Łączy tradycję z nowoczesnością, będąc jedną z najlepszych specjalistycznych uczelni w Polsce i jedyną tego typu w makroregionie Polski południowo-zachodniej. Oferuje nowoczesne kształcenie na kierunkach przyrodniczych i technicznych. Co roku mury Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu opuszcza około 2800 absolwentów, którzy są poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

 


 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma uprawnienia do nadawania następujących stopni naukowych:

  • doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia, ogrodnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska,
  • doktora nauk weterynaryjnych,
  • doktora nauk technicznych w dyscyplinie geodezji i kartografii,
  • doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
  • doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biotechnologii,
  • doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: agronomii, inżynierii rolniczej, zootechniki, technologii żywności i żywienia oraz ochrony i kształtowania środowiska,
  • doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych.

UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Biuletyn Informacji PublicznejZarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich