Rzeczpospolita Polska

Program studiów

­

Semestr I

 1. Anatomia topograficzna
 2. Identyfikacja gatunkowa zwierząt
 3. Zarys fizjologii narządowej
 4. Obezwładnianie zwierząt domowych i dzikich
 5. Psychologia (relacje zwierzę – człowiek, opieka psychologiczna dla właścicieli po stracie zwierzęcia)
 6. Chów zwierząt towarzyszących (zagadnienia związane z rozrodem, przygotowanie pokarmu, rasy zwierząt, wiek, naturalny wzrost i rozwój)
 7. Żywienie zwierząt towarzyszących (głównie dostosowanie diety do wieku zwierzęcia)
 8. Choroby genetyczne (przyczyny, objawy itp.).
 9. Polski Związek Kynologiczny Związek Hodowców Kotów i inne

Semestr II

 1. Zasady układania zwierząt (podstawy dogoterapii, profesjonalne wystawianie zwierząt na wystawach i pokazach)
 2. Behawior zwierząt
 3. Socjalizacja zwierząt
 4. Dobrostan zwierząt
 5. Zabiegi rehabilitacyjne (masaże, rehabilitacja pourazowa)
 6. Zabiegi pielęgnacyjne (przycinanie pazurów, czyszczenie małżowin usznych, kąpiele, czyszczenie zębów, strzyżenie, usługi hotelarskie dla zwierząt)
 7. Choroby zakaźne zwierząt towarzyszących (ze szczególnym uwzględnieniem chorób mogących się przenosić na ludzi)
 8. Parazytologia (ze szczególnym uwzględnieniem chorób pasożytniczych mogących stanowić zagrożenie dla człowieka)

Semestr III

­
 1. Pomoc w nagłych wypadkach (środki dezynfekcyjne, opatrunki itp.)
 2. Zwierzęta laboratoryjne i egzotyczne (zasady chowu, udział w doświadczeniach)
 3. Wolontariat w ogrodach zoologicznych i schroniskach, jak również czynne uczestniczenie w wystawach psów rasowych, kotów, gołębi itp.
 4. Praktyka – na zaliczenie, nie krótsza niż jeden miesiąc (kliniki zwierząt, prywatne gabinety weterynaryjne, ogrody zoologiczne, schroniska – typowanie zwierząt nadających się do adopcji
 5. Zajęcia praktyczne (zwierzęta w służbie człowieka, wyjazdy do ośrodków tresury).
 6. Pielęgnacja pooperacyjna
 7. Gerontologia (opieka i eutanazja)
 8. Podstawy prawne obowiązujące właścicieli zwierząt