Rzeczpospolita Polska

Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami


Studiuj odnawialne źródła energii i gospodarkę odpadami!

serwis rekrutacyjny


studia_z_przyszloscia_male


Absolwent kierunku odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami dysponuje wiedzą techniczną i przyrodniczą, która umożliwia rozwiązywanie zadań projektowych, wykonawczych i kierowniczych. Studia przygotowują specjalistów do wykonywania zadań inżynierskich o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczącym urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz odpadów. Absolwent powinien umieć ocenić wartość zapotrzebowania na energię, możliwości jej uzyskania oraz zaprojektować instalację służącą do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Potrafi oszacować ilość odpadów powstających w regionie oraz opracować koncepcję ich segregacji, utylizowania i zagospodarowania. Interdyscyplinarne wykształcenie absolwenta przygotowuje go do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i obrotem energią na rynkach lokalnych oraz w przedsiębiorstwach przetwarzających lub utylizujących odpady pochodzenia rolniczego.

Kierunek studiów odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami prowadzony na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym przeznaczony jest dla osób zainteresowanych nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi do pozyskiwania energii odnawial

nej oraz zagospodarowania odpadów pochodzenia rolniczego. Absolwentów tego kierunku będących specjalistami w zakresie pozyskiwania i dystrybucji energii odnawialnej oraz gospodarki odpadami mogą realizować swoją karierę zawodową w instytutach naukowo-badawczych, firmach zajmujących się projektowaniem, produkcją oraz montażem odpowiednich instalacji oraz zakładach przetwórstwa i utylizacji odpadów.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5 letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5 roczne magisterskie *
* w przypadku powołania przez Senat Uczelni

Jednostka prowadząca

Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Pl. Grunwaldzki 24A
50-363 Wrocław

Dziekanat
tel. 71 320 1546
e-mail: