Rzeczpospolita Polska

Studia architektura krajobrazu


architektura_krajobrazu


Absolwent kierunku architektura krajobrazu uzyskuje umiejętności dające podstawę do wykonywania opracowań badawczych, projektowych i ich realizacji w zakresie kształtowania krajobrazu w skali planów regionalnych, w tym parków narodowych, parków krajobrazowych i innych obszarów prawnie chronionych, kształtowania krajobrazu w skali planów miejscowych, z uwzględnieniem historycznych układów urbanistycznych i ruralistycznych, kształtowania parków i ogrodów z uwzględnieniem założeń zabytkowych, komponowania krajobrazu miejskiego i otwartego, w tym także w otoczeniu budowli inżynierskich. Studia na kierunku architektura krajobrazu prowadzonym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu przygotowują również do współpracy z przedstawicielami innych dyscyplin, które mają wpływ na treść i formę krajobrazu.

Studia stacjonarne

  • pierwszego stopnia 3,5 letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 1,5-roczne magisterskie

Specjalności na studiach pierwszego i drugiego stopnia

  • kształtowanie i ochrona krajobrazu
  • architektura zieleni we wnętrzach
  • Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (studia drugiego stopnia)

Studia niestacjonarne

  • pierwszego stopnia 4-letnie inżynierskie
  • drugiego stopnia 2-letnie magisterskie

Specjalność

  • kształtowanie i ochrona krajobrazu

 

Jednostka prowadząca

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
Plac Grunwaldzki 24a
50-363 Wrocław

Dziekanat studia stacjonarne
tel. 71 320 1568

Dziekanat studia niestacjonarne
tel. 71 320 5510


Unia Uczelni na Rzecz Rozwoju Kierunku Studiów Architektura Krajobrazu