RAP/22/2008

  1. załącznik nr 11 do SIWZ - przedmiar elektryczny

przetarg nieograniczony na przebudowę poddasza w Złotówku dla Katedry Łowiectwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w zakresie robót budowlanych, instalacji sanitarnych, wod-kan., instalacji elektrycznych

informacja nr 1 dla wykonawców plik PDF, 71.92 KB
2010-12-30 22:13
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty plik PDF, 105.66 KB
2010-12-30 22:14
ogłoszenie o zamówieniu plik PDF, 64.82 KB
2010-12-30 22:13
specyfikacja istotnych warunków zamówienia plik PDF, 217.64 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 1 do SIWZ - oferta plik PDF, 69.52 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar budowlany plik PDF, 74.26 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar sanitarny plik PDF, 73.78 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 12 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót plik PDF, 130.31 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13a do SIWZ - elewacja rys.1 obraz JPEG, 175.61 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13b do SIWZ - fragment stropu rys. 1K obraz JPEG, 154.76 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13c do SIWZ - opis budowlany plik PDF, 162.98 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13d do SIWZ - rzut dachu rys.4 obraz JPEG, 134.64 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13e do SIWZ - rzut dachu rys. 5 obraz JPEG, 147.29 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13f do SIWZ - rzut poddasza rys. 3 obraz JPEG, 174.10 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13g do SIWZ - rzut przyziemia rys. 2 obraz JPEG, 162.88 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13h do SIWZ - zestawienie okien rys. 7 obraz JPEG, 127.33 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13i do SIWZ - zestawienie stolarki rys. 6 obraz JPEG, 204.60 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 13j do SIWZ - Złotowek-sytuacja plik PDF, 947.18 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 14a do SIWZ - leśniczowka sanitarny 2 plik PDF, 179.25 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 14b do SIWZ - izometria wody obraz JPEG, 143.74 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 14d do SIWZ - Złotówek przyłącze kanalizacji obraz JPEG, 158.68 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 14e do SIWZ - Złotówek przyłącze wody obraz JPEG, 128.49 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 14f do SIWZ - Złotówek rozwinięcie kanalizacji obraz JPEG, 98.59 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 15 e do SIWZ - Złotówek schemat elektr. plik PDF, 102.55 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 15a do SIWZ - opis elektr. plik PDF, 91.44 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 15b do SIWZ - rzut parteru elektr. plik PDF, 63.45 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 15c do SIWZ - Złotówek poddasze elektr. plik PDF, 106.44 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 15d Do SIWZ - Złotówek przyłącze elektr. plik PDF, 59.27 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 84.65 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie plik PDF, 41.73 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób kierujących robotami plik PDF, 35.77 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 5 do SIWZ - wykaz wykonanych robót budowlanych plik PDF, 104.42 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy plik PDF, 128.65 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 7 do SIWZ - tabela elementów scalonych plik PDF, 90.83 KB
2010-12-30 22:13
załącznik nr 8 do SIWZ - sposób obliczenia ceny ofertowej plik PDF, 88.73 KB
2010-12-30 22:13
załacznik nr 14c do SIWZ - leśniczowka 1 san. plik PDF, 212.54 KB
2010-12-30 22:13
UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Zarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich