Rzeczpospolita Polska

Centrum Kształcenia Ustawicznego


 

ul. C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
tel. 71 320 1000, - 5481

 

Dyrektor
dr inż. Anna Ogły
e-mail:

 

Sekcja Organizacji Szkoleń

mgr inż. Natalia Marchut
e-mail:


mgr inż. Kamila Zaustowicz
e-mail: 

 

Ponadregionalne Rolnicze Centrum Kongresowe w Pawłowicach

ul. Pawłowicka 87/89, 101
51-250 Wrocław
tel. 71 330 4204

e-mail: prck@up.wroc.pl  mgr Kornelia Kozłowska
e-mail:  

mgr inż. Joanna Szymańska
e-mail:  


 

Projekt – E-podręczniki do kształcenia ogólnego

mgr Urszula Siembieda –  kierownik projektu
tel.  71 320 51 12
e-mail:  


mgr Jakub Kwaśnicki – koordynator ds. wdrażania projektu
tel.  71 320 51 12
e-mail:


mgr Marcin Pawlak – menadżer ds. merytorycznych
tel.  71 320 52 28
tel. kom. 726 700 703
e-mail:


mgr inż. Kamila Zaustowicz – pracownik ds. rozliczeń projektu
tel.  71 320 54 81
e-mail:  


mgr Aneta Kieza-Smoluch – asystent projektu
tel. 71 320 51 12
e-mail:Projekt - ,, Zarządzanie i inżynieria produkcji - nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu"

mgr Sylwia Małecka –  samodzielny referent ds. rekrutacji
tel. 71 320 51 35
e-mail:


mgr Julia Raińczuk – samodzielny referent ds. organizacji szkoleń
tel. 71 320 54 81
e-mail:


 

Ankieta potrzeb edukacyjnych


Czym się zajmujemy?

  • Organizacja studiów podyplomowych
  • Organizacja szkoleń, także szkoleń zamawianych
  • Organizacja kursów specjalistycznych
  • Organizacja spotkań, konferencji
  • Pozyskiwanie środków i realizacja projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Wdrażanie nauczania na odległość