Rzeczpospolita Polska

Centrum Kształcenia UstawicznegoCentrum Kształcenia Ustawicznego

ul. C. K. Norwida 25, pokój 319
(Gmach główny, III piętro)
Tel. 71 320 10 00
Tel. 71 320 54 81


Centrum Kształcenia Ustawicznego jest pozawydziałową jednostką organizacyjną, której zadania i zasady działania określa odrębny regulamin, wprowadzony Zarządzeniem Rektora nr 148/2011.