Rzeczpospolita Polska

Centrum Kształcenia Ustawicznego


ul. C. K. Norwida 25, pok. 319
50-375 Wrocław
tel. 71 320 1000, - 5481

Dyrektor
dr inż. Anna Ogły
e-mail:

 

Sekcja Organizacji Szkoleń

mgr inż. Natalia Marchut
tel. 71 320 10 00
e-mail:

mgr inż. Joanna Szymańska
tel. 71 320 54 81
e-mail:

mgr Ewelina Zagozda
tel. 71 320 51 35
e-mail:

mgr Kamila Bzowska (na zastępstwo za p. Kornelię Kozłowską)
tel. 71 320 54 81
e-mail:

mgr Grzegorz Paluda (na zastępstwo za p. Kamilę Zaustowicz)
tel. 71 320 54 81
e-mail:

 

Projekt – E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Kontakt

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Projekt – E-podręczniki do kształcenia ogólnego
ul. M.Skłodowskiej-Curie (budynek A1, pok. 205a, 303)
tel. 71 320 5120

mgr Urszula Siembieda – kierownik projektu
tel. 71 320 51 12
e-mail:

mgr Agnieszka Charko-Rudnicka – koordynator ds. wdrażania projektu
tel. 71 320 51 12
e-mail:

mgr Marcin Pawlak – menadżer ds. merytorycznych
tel. 71 320 52 28, tel. kom. 726 700 703
e-mail:

mgr Grzegorz Paluda – pracownik ds. rozliczeń projektu (na zastępstwo za p. Kamilę Zaustowicz)
tel. 71 320 54 81
e-mail:

mgr Aneta Kieza-Smoluch – asystent projektu
tel. 71 320 51 12
e-mail:

mgr Ewelina Zagozda – pracownik ds. pretestowania e-podręcznika
tel. 71 320 5135
e-mail:

 

Projekt – Ustawiczne all inclusive

Kontakt:

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Biuro Projektu „Ustawiczne All Inclusive"
ul. M.Skłodowskiej-Curie (budynek A1, pok. 105a)
tel. 71 320 5120
e-mail:

dr Iwona Ładysz – kierownik projektu

tel. 71 320 51 20
e-mail:

mgr Anna Kałuża – Handke – pracownik ds. rekrutacji
tel. 71 320 51 20
e-mail:

mgr Liliana Michalska – pracownik administracyjny projektu
tel. 71 320 51 20
e-mail:

 

Projekt – Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu poprzez wdrożenie technologii IT

mgr Kamila Bzowska – pracownik ds. obsługi szkoleń
tel. 71 320 54 81
e-mail: (na zastępstwo za p. Kornelię Kozłowską)

 


Ankieta potrzeb edukacyjnych


Czym się zajmujemy?

  • Organizacja studiów podyplomowych
  • Organizacja szkoleń, także szkoleń zamawianych
  • Organizacja kursów specjalistycznych
  • Organizacja spotkań, konferencji
  • Pozyskiwanie środków i realizacja projektów szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • Wdrażanie nauczania na odległość