Doktor Roman Śniady dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Obowiązki dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, z nominacji wojewody dolnośląskiego, od nowego roku pełni doktor Roman Śniady z Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.

Jednostki doradztwa rolniczego są państwowymi jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi doradztwo rolnicze obejmujące działania w zakresie rolnictwa, rozwoju wsi, rynków rolnych oraz wiejskiego gospodarstwa domowego, mające na celu poprawę poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

UP Wrocław na YouTubeUP Wrocław on TwitterFind us on FacebookUP Wrocław na Google+Biuletyn Informacji PublicznejZarządzanie jakością - ISO 9001:2000Member of EUAETS Authorized TOEFL iBT CenterWrocław - europejska stolica kultury 2016KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich